โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองดินจี่เลียบแม่น้ำวัง

เทศบาลตำบลแม่พริกดำเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองดินจี่เลียบแม่น้ำวัง หมู่ 2 บ้านท่าด่าน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 7/2559 เริ่มวันที่ 16 กันยายน 2559 – 20 ตุลาคม 2559 วงเงินงบประมาณ 410,100 บาท 

(ภาพ:ข่าว Nittaya Mai)

14441050_298714720501611_7907184503887732099_n.jpg14479655_298714717168278_4214686658872175259_n.jpg14449778_298714713834945_6260413457821628904_n.jpg

comments