"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข" ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง"

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

เทศบาลตำบลแม่พริก

เมนูหลัก

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สายตรงผู้บริหาร

ใครออนไลน์

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ค่านิยม ๑๒ ประการ

แผนที่ตั้งเทศบาลแม่พริก

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.แม่พริก

02-14047163_838162752986306_7940907634355046566_o.jpg06-14907180_883513301784584_8120960326288781055_n.jpg09-13937984_838163589652889_2102830405428860672_o.jpg13082143_1022374904524003_639128709_n.jpg13140551_784890174980231_1553463694_n.jpg13401109_1120847417977507_1470233597_n.jpg13499946_811089995693582_893732858_o.jpg13524145_811115179024397_955580053_o.jpg13698100_827705480698700_9053799145738449667_o.jpg13701248_821149611354287_8492101064124210702_o.jpg13708224_821755777960337_6551161711238500061_o.jpg13724132_828193490649899_5883720397860943741_o.jpg13765813_825342960934952_4709520519340981383_o.jpg13775500_824822587653656_8453555459557975044_n.jpg13918722_831999086936006_1955718033_o.jpg14231336_850226445113270_4462064178429918255_o.jpg14269376_1134849133248518_1625188058_n.jpg14458944_1207106302684951_1296058709_n.jpg14520439_863624967106751_5374075778054281683_n.jpg14568227_876314955837752_2646543073358174378_n.jpg14670901_876998312436083_5279877886929350467_n.jpg14702396_877850785684169_172531800415130723_n.jpg14798953_976135792509810_555256051_n.jpg15281126_1023231784466877_1737545298_n.jpg15978453_1330291817042719_468005690_n.jpg16117361_1335098026562098_528144742_n.jpg16976497_1285058804922277_805716256_n.jpg17200088_1378238265531000_1642129960_o.jpg17474317_1415764271828806_1930412252_o.jpg17499980_1415969301808303_1842691348_o.jpg17571982_1395410057147154_565348253_o.jpg17793133_1430932510311982_1933004530_n.jpg18110540_1457925264279373_1627836822_n.jpg18136288_1457925290946037_386128886_n.jpg18136544_404144209958661_1221641073_n.jpg18143052_1461142317291001_1964434363_n.jpgWork02-124-003.jpg

 

 

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

29 มี.ค. 2561 10:24 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่พริก เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับสมัครเด็กอายุระหว่าง ๒ ปี ๖ เดือน - ๓ ปี เพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน [ ... ]

งานกองการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑อ่านต่อ...
26 มี.ค. 2561 13:18 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
ประชาสัมพันธ์กีฬาสงกรานต์คัพ ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลแม่พริก จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสงกรานต์คัพ ครั้งที่ 16 ระหว่าง วันที่ ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เริ่มการแข่งขันเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับเยาวชน [ ... ]

งานกองการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑อ่านต่อ...
09 ก.พ. 2561 20:07 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก ปลัดเทศบาลข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก ได้ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ [ ... ]

งานกองการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑อ่านต่อ...
22 ม.ค. 2561 11:29 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลแม่พริก โดยนายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนชาวตำบลแม่พริก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม [ ... ]

งานกองการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑อ่านต่อ...
25 ก.ย. 2560 15:22 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด D.A.R.E. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง จัดให้มี พิธีรับประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด D.A.R.E. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม ณ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก [ ... ]

งานกองการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐อ่านต่อ...
25 ก.ย. 2560 15:15 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย KIDS GAME ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง จัดให้มีโครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย KIDS GAME ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่พริก ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่พริก [ ... ]

งานกองการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐อ่านต่อ...
ข่าวอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

11 เม.ย. 2561 10:00 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทุ่งเด่นใต้ ณ บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ ๑

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทุ่งเด่นใต้ ณ บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ ... ]

งานกองช่าง พ.ศ. ๒๕๖๑อ่านต่อ...
06 ก.พ. 2561 08:11 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสนามเปตองสวนสาธารณะ

กองช่างเทศบาลตำบลแม่พริก ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสนามเปตอง สวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่พริก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานกีฬาผู้สูงอายุที่จะจัดขึ้น [ ... ]

งานกองช่าง พ.ศ. ๒๕๖๑อ่านต่อ...
06 ก.พ. 2561 08:06 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
ออกสำรวจโครงการต่างๆในพื้นที่ให้บริการ

กองช่างเทศบาลตำบลแม่พริก ออกสำรวจโครงการต่างๆในพื้นที่ให้บริการ เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ ตามที่ได้ประชาคมหมู่บ้าน
(ภาพ:ข้อมูล [ ... ]

งานกองช่าง พ.ศ. ๒๕๖๑อ่านต่อ...
13 พ.ย. 2560 10:11 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ.แม่พริกลุ่ม-บ.แม่เชียงรายลุ่ม

เทศบาลตำบลแม่พริกร่วมกับประชาชนบ้านสันป่าสักปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านแม่พริกลุ่ม - บ้านแม่เชียงรายลุ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร
(ภาพ:ข้อมูล [ ... ]

งานกองช่าง พ.ศ.๒๕๖๐อ่านต่อ...
19 ก.ย. 2560 12:09 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าแสงสว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าแสงสว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลแม่พริก ตำบลแม่พริก [ ... ]

งานกองช่าง พ.ศ.๒๕๖๐อ่านต่อ...
28 ส.ค. 2560 20:06 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองดินจี่เลียบแม่น้ำวัง หมู่ ๒

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองดินจี่เลียบแม่น้ำวัง หมู่ ๒ บ้านท่าด่าน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง [ ... ]

งานกองช่าง พ.ศ.๒๕๖๐อ่านต่อ...
ข่าวอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

16 มี.ค. 2561 19:38 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
ออกฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม

เทศบาลตำบลแม่พริก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ได้กำหนดออกฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม [ ... ]

งานกองสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑...อ่านต่อ...
29 พ.ย. 2560 15:32 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
ควบคุมการแพร่ระบาดของไรนกพิราบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแมพริก ได้ดำเนินการล้างตลาดสด ล้างห้องน้ำสาธารณะ ตามหลักสุขาภิบาลและฉีดพ่นยากำจัดกำจัดไรนก [ ... ]

งานกองสาธารณสุขฯ พ.ศ.๒๕๖๐...อ่านต่อ...
29 ส.ค. 2560 11:44 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากครัวเรือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง จัดให้มีโครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากครัวเรือน วันที่ [ ... ]

งานกองสาธารณสุขฯ พ.ศ.๒๕๖๐...อ่านต่อ...
15 มี.ค. 2560 10:15 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
การประชุมเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง จัดให้มีการประชุมเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง [ ... ]

งานกองสาธารณสุขฯ พ.ศ.๒๕๖๐...อ่านต่อ...
01 มี.ค. 2560 15:06 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
การประชุมคณะการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพตำบลแม่พริก

เทศบาลตำบลแม่พริก จัดให้มีการประชุมคณะการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพตำบลแม่พริก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ [ ... ]

งานกองสาธารณสุขฯ พ.ศ.๒๕๖๐...อ่านต่อ...
24 ก.พ. 2560 16:30 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
ตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย Big Cleaning Day.

เทศบาลตำบลแม่พริก จัดให้มีโครงการ ตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย Big Cleaning Day.โดยพัฒนาทำความสะอาดบริเวณตลาดสดในเขตพื้นที่ [ ... ]

งานกองสาธารณสุขฯ พ.ศ.๒๕๖๐...อ่านต่อ...
ข่าวอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

12 มี.ค. 2561 20:05 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่พริก วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน๒๕๖๐
(ภาพ:ข้อมูล [ ... ]

งานกิจการสภา พ.ศ. ๒๕๖๑...อ่านต่อ...
07 มี.ค. 2561 09:27 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก

สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๑
วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก [ ... ]

งานกิจการสภา พ.ศ. ๒๕๖๑...อ่านต่อ...
28 ก.พ. 2561 17:43 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่พริก วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(ภาพ:ข่าว งานกิจการสภา เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

งานกิจการสภา พ.ศ. ๒๕๖๑...อ่านต่อ...
23 ก.พ. 2561 12:52 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่พริก วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภา เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

งานกิจการสภา พ.ศ. ๒๕๖๑...อ่านต่อ...
23 ม.ค. 2561 11:23 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่พริก วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่พริก [ ... ]

งานกิจการสภา พ.ศ. ๒๕๖๑...อ่านต่อ...
04 ธ.ค. 2560 13:47 - ทต.แม่พริก จ.ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่พริก วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก
(ภาพ:ข่าว งานกิจการสภา เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก
สมัยสามัญ [ ... ]

งานกิจการสภา พ.ศ.๒๕๖๐...อ่านต่อ...
ข่าวอื่นๆ
×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 13271433_237376416635442_1604068501_o.jpg
สมัครสมาชิก
ยกเลิก

 

1M1050x525.jpg285_1.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgLink_Banner_CGD.gifMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

www.krobkruakao.com

ข่าว ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

This is MThai News

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

www.krobkruakao.com

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ไม่พบฟีด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลแม่พริก

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ๒๕๖๑
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
next
prev